Doğal Afet Sonrası Umut ve İyimserliğin Koruyucu Rolü

Doğal afetler şüphesiz ki insanlar için derin izler bırakan yaşantılar. Bununla beraber de doğal afet sonrası süreçler araştırmacılar için önemli bir alan haline geliyor. Cherry ve arkadaşları (2017) ise Katrina ve Rita kasırgası sonrası umut ve iyimserliğin fiziksel ve ruhsal sağlıkla ilgili bulgular üzerinde oynadığı rolü inceliyor.

Araştırmaya farklı bölgede yaşayan 219 kişi katılıyor.

Katılımcılar üç farklı bölgeden seçiliyor. İlgili kıyı bölgesinde yaşayan yerliler ilk grubu oluşturuyor. Diğer grupta direkt olarak kıyı bölgesinde yaşamayan kişiler yer alıyor. Son olarak ise geçmişte yine bir doğal afet sebebiyle ekonomik anlamda da etkilenmiş olan balıkçılar araştırmaya katılım sağlıyor. Tüm katılımcılar fiziksel ve ruhsal sağlıklarıyla alakalı ölçümlerle beraber umut ve iyimserlik ölçeklerini de dolduruyor. İyimserlik, araştırma kapsamında, zorluklara rağmen kişinin sahip olduğu olumlu sonuçlara yönelik beklentisi olarak tanımlanıyor. Umut ise stres ve zorlanlanmalar karşısında kişinin verdiği tepkilerdeki dinamik değişimler olarak değerlendiriliyor.

Doğal afet sonrası umut ve iyimserlik seviyeleri sağlık bulgularında önemli rol oynuyor.

Sonuçlar, hem umudun hem de iyimserliğin daha iyi ruhsal sağlık değerleri ile bağlantılı olduğunu gösteriyor. Ancak söz konusu fiziksel sağlık olduğunda iki değer de anlamlı bir fark yaratmıyor. Sadece, geçmişte deneyimledikleri afet sonrası travma bulguları yüksek olan

kişilerin fiziksel sağlık durumları ile iyimserlik arasında bir bağlantı bulunuyor. Yani, önceden ekonomik anlamda da hasara uğrayan balıkçıların sadece travma bulguları yüksek olanlar için bu sonuç geçerli oluyor.

Araştırma tarafından afet sonrası kişilerin ruh sağlığını koruma amaçlı önleyici çalışmalarda umut ve iyimserliğin rolüne yeni kanıtlar sunuluyor. Doğal afetler sonrası tedavinin yanısıra önleyici çalışmaların da epey önemli olduğunu da halihazırda biliyoruz.

Kaynak:

Cherry, K. E., Sampson, L., Galea, S., Marks, L. D., Nezat, P. F., Baudoin, K. H., & Lyon, B. A. (2017). Optimism and hope after multiple disasters: Relationships to health-related quality of life. Journal of loss and trauma, 22(1), 61-76.

263