Evliliğin İlk Zamanlarında Sergilenen Bağışlayıcı Tutumları Neler Belirliyor?

Evlilik hayatı eş ile yaşanılan çeşitli olayların kapsayıcılığı sebebiyle kişinin psikolojik sağlığı üzerinde epey rol oynuyor. Bu yönüyle de birçok araştırmacı tarafından inceleniyor. Miller ve Worthington ise evliliğin tüm süreçlerine yönelik yapılacak psikolojik müdahalelerin kalitesini ve etkinliğini arttırmayı hedefleyerek yeni evli çiftlerle bir araştırma gerçekleştiriyor. Çalışma kapsamında yeni evli çiftlerdeki affedici tutumlar detaylıca inceleniyor. İlk olarak, katılımcı çiftlerin evlilik ile ilgili durumlar karşısında sergiledikleri tavırlara bakılıyor. Sonrasında, eşlerinin davranışlarını ne derece affedici olarak değerlendirdikleriyle ilgili bilgi toplanıyor. Tüm bunlarla beraber de, bağışlayıcılık, cinsiyet, evlilik doyumu, sadakat ve ruh sağlığı arasındaki ilişki inceleniyor.

Araştırmaya, yaşları 18 ile 66 arasında değişen ve maksimum 8 aydır evli olan 311 çift (622 kişi) katılıyor. Katılımcılar, incelenen olgularla ilgili ölçekleri dolduruyorlar. İlk sonuç, yeni evli erkeklerin, kadınlara kıyasla, daha fazla empatik duruş sergilediğini ve daha bağışlayıcı olduğunu gösteriyor. Ayrıca, bu sonucu destekleyici nitelikte olarak kadınların da eşlerini daha fazla bağışlayıcı buldukları ortaya koyuluyor. Cinsiyet dışında, evlilikteki ilişki doyumu ve yaşanılan kırgınlığın büyüklüğü de evlilik içinde gösterilen bağışlayıcı tutumlarla alakalı bulunuyor. Sadıklığın ise affedicilik ile alakası olmadığı görülüyor. Ancak, cinsiyetin diğer tüm faktörlerin ötesinde bir ilişkisi olduğu söyleniyor. Yani, ilişki doyumu veya yaşanılan kırgınlığın büyüklüğü ne olursa olsun yeni evli erkekler kadınlara kıyasla daha affedici gözüküyor. Bunların dışında, kişilerin ruh sağlığı ile bağışlayıcılık arasında da bir bağlantı bulunuyor. Bu sonuca göre, ya evlilik hayatlarında daha bağışlayıcı olan kişilerin depresyon gibi psikolojik zorlanmalar yaşama riski azalıyor, ya da herhangi bir psikolojik rahatsızlığa sahip olmayan yeni evliler daha çok bağışlayıcı tutumlar sergiliyor.

Tüm sonuçlarıyla araştırma, çiftlerle yapılacak olan çalışmalarda çalışan konu ile alakalı olabilecek tüm faktörleri göz önünde bulundurmanın önemine dikkat çekiyor.

Kaynak:

Miller, A. J., & Worthington Jr, E. L. (2010). Sex differences in forgiveness and mental health in recently married couples. The Journal of Positive Psychology5(1), 12-23.

387