Grupla Psikolojik Danışmanlık

Grupla psikolojik danışmanlık, birçok danışanın yaşamlarından tatmin olmadıkları alanlarla yüzleşmek ve bir uzman liderliğinde sorunlarına çözüm yolları aramak amacıyla bir araya gelinen bir süreçtir. Bu süreç için en ideal danışan sayısı 5 ile 10 arasındadır. Psikolojik danışmanlık grup çalışmaları farklı formlarda gerçekleşebilir.

Bu formlar,
●Psikolojik danışmanlık grupları,
●Psikoterapi grupları,
● Kendine destek ve yardım grupları,
● Psikoeğitim grupları,
● Konsültasyon grupları ve
● Yaşantısal öğrenme olarak isimlendirilir.