İş Sonrası Spor Hangi Değişimler Sayesinde Duyguları Etkiliyor?

İş hayatı herkes için bir çok duygunun deneyimlendiği saatleri kapsıyor. En sık dile getirilenlerden birisi ise stres. Bu zamana kadar oldukça fazla sayıda araştırma stresin fizyolojik ve psikolojik zararlarını ortaya koydu. Bununla beraber, özellikle iş yerlerinde strese yol açan bazı durumların da kontrol edilemediğini biliyoruz. Bu noktada kişinin duygu düzenleme becerilerini etkin bir şekilde kullanabilmesi son derece önemli hale geliyor. Duyguları düzenlemenin ise sadece olay sırasında yapılmadığını biliyoruz. Olayın öncesinde ya da sonrasında da yaşanılan duygular düzenlenebiliyor. Sporun da sağladığı fiziksel faydanın yanında psikolojik fayda sağladığını ve duygu düzenleme yöntemi olabildiğini biliyoruz.

Bu konuda, mesai saatleri sonrasında yapılan spor faaliyetlerinin sunduğu faydaların altında yatan psikolojik mekanizmayı inceleyen bir araştırma gerçekleştiriliyor. Araştırma, detaylı haliyle, sporun olumlu duygular üzerinde yarattığı etkinin hangi etmenlere bağlı olduğunu inceliyor.

Çalışma kapsamında 126 katılımcıdan günlük verileri paylaştı.

Araştırmacılar katılımcı farkılı meslek gruplarından seçmeye özen gösterdi. Çalışma boyunca ise katılımcılar 5 iş günü boyunca günde 2 kez duygular çalışmayla ilgili bilgilerini paylaştılar. Ayrıca, araştırmacılar bu çalışmada yaş, cinsiyet, sahip olunan çocuk sayısı ve bazı kişilik özellikleri kontrol değişkeni olarak ele aldılar ve sonuçlar üzerinde etki yaratmasının önüne geçtiler.

Mesai sonrası spor faaliyeti ile uğraşmak olumlu ve olumsuz duyguları farklı etkiliyor.

Araştırmanın mesai saatleri sonrasında yapılan spor aktivitelerinin olumlu duygular üzerinde etki yarattığını ortaya koydu. Ancak olumsuz duygular üzerinde bir etkiye yol açmadığı ortaya çıktı. Araştırmadaki katılımcıların mesai sonrası yaptıkları spor, iş ortamından kopabilmelerine, evdeki aidiyet duygularının artmasına ve bedenlerine yönelik farkındalıklarının gelişmesine katkı sağladı. Buna bağlı olarak da araştırmacılar, olumlu duygu artışının ise bu üç değişkene bağlı olduğuna dikkat çekiyor. Yani, araştırmaya göre, olumlu duyguların bu üç değişkenin artışına bağlı olarak arttıyor. Ayrıca araştırma, yapılan sporun süresinin bu etki üzerinde bir fark yaratmadığını da ortaya koyuyor.

Kontrol ettiği değişkenler de göz önünde alındığı zaman da bu çalışma günlük hayatta yapabilecek küçük düzenlemeler ile yaşanabilecek değişime dikkat çekiyor.

Kaynak:

Feuerhahn, N., Sonnentag, S., & Woll, A. (2014). Exercise after work, psychological mediators, and affect: A day-level study. European Journal of Work and Organizational Psychology23(1), 62 – 79.

757