Gün İçerisinde Yapılan Etkinlikler Hissedilen Yalnızlığı Nasıl Etkiliyor?

Kronik yalnızlığın fiziksel ve psikolojik sağlık için oldukça olumsuz sonuçlar doğurabildiğini biliyoruz. Yaşın ilerlemesiyle beraber de tek başına geçirilen zaman artabiliyor. Durumun böyle olması da yalnızlıkla ilgili yapılan çalışmaların daha çok ileri yaşlı kişilerle yapılmasına sebep oluyor. 2014 yılında yapılan bu araştırma da bu yaş grubunu biraz daha aşağıya çekere yaşları 50 ile 97 arasında değişen 998 kişinin katılımıyla gerçekleşiyor. Çalışma kişilerin gün içerisinde yaptığı etkinliklerin yapısı ile yalnızlık arasındaki bağlantı daha detaylı bir şekilde incelemeyi amaçlıyor.

Araştırmada incelenen 10 farklı fiziksel, bilişsel, sosyal ve eğlence aktivitelerinden herhangi bir türün yalnızlıkla bir ilişkisi bulunamıyor.

Ayrıca, gün içinde dahil olunan aktivite çeşitliliği ile de bir ilişki bulunmuyor. Ancak, aktivitenin türünden ziyade diğer etmenlerde bu ilişkinin varlığından bahsediliyor. Bunun dışında, tek başına geçirilen zamanın fazla olmasının değil de etkinlik sayısının fazla olmasının yalnızlıkla alakalı olduğu ortaya çıkıyor. Yani daha uzun süre tek başına bir şeyler yapmak değil ama çok sayıda şeyi yalnız yapmak kişiyi etkiliyor. Deneyimlenen duygulara bakıldığı zaman da, daha yalnız hisseden kişiler, spor veya hobi etkinlikleri harici diğer etkinlikleri yaparken daha az olumlu duygu deneyimliyor.

Ayrıca, yapılan etkinliğin tek başında ya da başkalarıyla yapılıyor olmasının da olumlu duygular veya yalnızlık ile ilgili olmadığı bulunuyor.

Bu durumun olumsuz duygular için de bir çok etkinlik kapsamında geçerli olduğu da ekleniyor. Yani daha yalnız hisseden kişiler tek başlarına ya da başkalarıyla yaptıkları hemen tüm etkinliklerde diğerlerine kıyasla daha yoğun olumsuz duygu deneyimliyorlar. Fakat, bu düzeni bozan bir etkinlikten de bahsediliyor. Araştırmaya göre, yalnız kişiler sadece yoğun spor egzersizlerini tek başlarına değil de birisiyle beraber yaptıkları zaman yalnız hissetmeyenlere kıyasla daha az olumsuz duygu deneyimliyorlar.

Araştırma, gün geçtikçe artan yalnızlık kavramıyla ilgili günlük hayattaki davranışların yaratabileceği değişiklilere dikkat çekiyor.

Kaynak:

Queen, T. L., Stawski, R. S., Ryan, L. H., & Smith, J. (2014). Loneliness in a day: activity engagement, time alone, and experienced emotions. Psychology and Aging29(2), 297.

385